Menu

Cytat


I co do wahania się należy podjąć decyzję. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy pan jest w potrzebie, / to: "Mój Marcinku proszę ciebie". / A gdy potrzeba przeminie, / to: "Odejdź chamie Marcinie"
Ab ante - od stanu poprzedniego.
I mędrzec morze się pomylić.
Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)